Mere om


Her behøver du ikke at sejle din egen sø !

Hjælpen er nærmere end du tror..

Måske går du rundt og drømmer om at få foden på eget dæk, men mangler mod og startkapital !

Eller måske er du ung med flyvske tanker om en fremtid som fisker, men tør ikke sige farvel til mors frikadeller.

Fortvivl ikke!
Hjælpen er nærmere end du tror. A/S Hvide Sande Fiskernes Fremtid er en organisation, der ene og alene eksisterer for at hjælpe nye fiskere i gang på en fornuftig måde.

Fiskernes Fremtid
Fiskernes Fremtid kom til verden ved en stiftende generalforsamling i december 1999. Årsagen var, at et hurtigt blik henover skaren af fiskeskippere afslørede lidt flere grå hår, end godt er. Med andre ord – skippernes gennemsnitsalder lå på den forkerte side af de 50, og med den svage tilgang af nye, var det nødvendigt at gøre noget effektivt for at forhindre, at Hvide Sande Havn skulle blive andet end et støvet museum.

Tidligere gik det hele nemmere, for da var det helt naturligt, at sønnerne fulgte i fars fodspor og tog på havet efter fisk. I dag vælger de unge deres fremtid efter helt andre kriterier, og fiskerierhvervet har måttet sande, at skal det overleve, skal morgendagens fiskere ikke nødvendigvis være født til jobbet, men rekrutteres fra andre egne og fra brancher, som normalt ikke har noget med fisk at gøre.

God hjælp at hente
Det store spørgsmål var selvfølgelig, hvad man skulle gøre. Efter grundige overvejelser blev resultatet Fiskernes Fremtid, som er delt i to underafdelinger. Den ene afdeling har styr på finanserne og har advokat Mogens Jepsen som formand. Den anden afdeling er den fiskerifaglige og har fiskeskipper Gunner Høj i spidsen. Hver gruppe har en bestyrelse på ni personer.